Islamsk Råd Norge (IRN) vil med dette meddele at det er inngått en halal sertifiseringsavtale mellom IRN og Foods AS www.foods.no

Denne avtalen ble ferdigsignert fredag den 19. September 2014 av daglig leder Ståle Harkestad i Foods AS og Mohammed Bouras, styreleder i IRN. Med dette er det inngått en halalsertifiseringsavtale som tillater denne bedriften å produsere halalvarer under varemerket Jedermann. Denne avtalen sikrer leveranser til butikker, gatekjøkken og restauranter.

Foods AS

Foods AS sin produksjonslokaler ligger i Nedre Eiker, bare en times kjøring fra Oslo. Bedriften er en erfaren leverandør av kylling kjøtt. Bedriftens styrke i markedet er som en industri-og storkjøkken leverandør. Gjennom mange års arbeid med produksjon for industri, ønsker bedriften å satse på verifisert og sertifisert halalkjøtt. Bedriften er sertifisert for bruk av Alfathi (Nortura) kylling og import kylling fra Danmark (Rose Poultry - halalsertifisert av IIDZ, som igjen er anerkjent og akkreditert av JAKIM i Malaysia).

Bedriften leverer alle stykkingsdeler fra kyllingen som filet, lår, klubber, vinger og kebab og shawarmakjøtt.

Sertifiseringsprosessen

Den 03. mars 2013 mottok Islamsk Råd Norge en søknad fra Foods AS via vår hjemmeside www.irn.no/halal . Siden har det pågått arbeid for å sikre sertifisert halalproduksjon ved anlegget. I den prosessen er det blitt utarbeidet en halalplan i henhold til krav nedfelt i Islamsk Råd Norges halalstandarder IRN:SP:2011:V9 og IRN:NTI:2012:v2. Disse rutiner har blitt integrert inn i Foods AS sine interne kvalitetsrutiner, som vil sikre praktisk implementering ved halalproduksjon på anlegget.

Anlegget har blitt sertifisert for å produsere halal kylling produkter under varemerket Jedermann.

Sertifiseringskontroll omfatter også all bruk av ingredienser og diverse krydder.

Opplæring

Foods AS har gjennomført opplæring av sine ansatte som er godt kjent med rutiner for halalproduksjon, samt innføring i forståelse av viktigheten med halalmat for den muslimske forbrukeren. Bedriften har i denne anledningen også oversatt halalplanen på forskjellige språk og sikret at halalplanen er lett tilgjengelig for de ansatte.

Tilfredsstillende rutiner

Bedriften har vist et godt samarbeid for å sikre halalproduksjon ved deres anlegg. Gjennomføringsevnen har også vært veldig god. Dette har blitt avdekket gjennom to revisjoner, først ved anmeldt revisjon den 06.08.2013, deretter fulgt opp med uanmeldt revisjon den 26.06.2014.

Bedriften har utarbeidet gode rutiner ved varemottaket ved å tydelig merke IRN halal logo på en vegg i varemottaksavdeling som referanse for de som skal gjøre varemottak. Dette for å gjøre det enklere for de ansatte å kvalitetssikre ved varemottaket. Bedriften kan også vise til meget gode renholdsrutiner for å unngå krysskontaminering ved produksjon mellom halal og ikke-halal produksjon. Halalproduksjon skjer alltid først på dagen på rent anlegg. Råvarer som skal anvendes for produksjon oppbevares på tydelig merket området for kun halal produksjon.

Merking

Samtlige halalprodukter produsert ved dette anlegget tilfredsstiller krav som Islamsk Råd Norge stiller til halalproduksjon. Under følger en liste over de Jedermann produkter som er IRN sertifisert. Samtlige forpakninger og etiketter skal være tydelig merket med IRN halal logo:

Kyllinglår med/uten skinn og ben

Kylling bryst uten skinn og ben

Kylling klubber

Kylling mellomvinge

Kylling lårstykker

Kylling lårkjøtt strimlet

Kylling overvinge

Kyllingbryst naturell

Kylling produksjonskjøtt

Kylling fett

Kylling kjøttdeig og kylling Mekanisk

Kylling 10 mm

Kylling shawarma

Kylling kebab

høne2.jpg


Foods copy.jpg

kebab copy.jpg chicken3.jpg